Agentura Marketing Angels ve spolupráci s Nadací Naše dítě připravila společensko – charitativní projekt MALUJME SRDCEM

O projektu

Projekt Malujme srdcem pochází ze Slovenska http://marketingangels.sk/project/. Po jeho dvojnásobném úspěchu se ve stejné podobě realizoval také v metropoli České republiky, Praze, aby opět pomáhal. Partnerem se zde stala renomovaná Nadace Naše dítě (NND), www.nasedite.cz a celý výtěžek z aukce obrazů osobností je určen pro děti s mentálním a fyzickým postižením.

Projekt byl realizován na vysoké úrovni, aby vzdal úctu a poděkoval osobnostem, které se ho účastnili. Jeho jednotlivé části – vernisáž a výstava proběhli v historických prostorách Královské kanonie premonstrátů na Strahově, www.strahovskyklaster.cz, aukce pak ve velkorysých prostorách TOP HOTELU Praha, www.tophotel.cz.

Neměnila se ani podstata a průběh projektu. Vybrané osobnosti malovaly obraz olejovými barvami na plátno a byla to jejich první zkušenost. Tato základní podstata projektu vytvořila stejné podmínky všem zapojeným osobnostem. Výsledkem jejich malování jsou unikátní a originální díla. Obrazy mohly tvořit jak ve svém soukromí, tak v Galerii MIRO na Strahově, www.galeriemiro.cz, kde má své zázemí pro malování i mistr Karel Gott.

Obrazy byly pak prodány v aukci. Celý finanční výtěžek v konečné výši 501.000 Kč z aukce obrazů osobností je určen Nadaci Naše dítě a ve prospěch mentálně a fyzicky postižených dětí.

Konkrétně bude sloužit na podporu těchto aktivit:

1.) Individuální pomoc konkrétním dětem a jejich rodinám prostřednictvím individuálních žádostí přímo adresovaných NND:
a.)   nákup pomůcek a zařízení, které pomohou zlepšit kvalitu života těžce mentálně i fyzicky postižených dětí (např. speciálně upravené polohovací zařízení, speciálně upravené dětské kočárky, invalidní vozíky apod.)
b.)   příspěvek na aktivity, které mají přímý pozitivní vliv na psychický a fyzický rozvoj těžce postižených dětí (např. příspěvek na hippoterapii, canisterapii apod.)

Přednost budou mít žádosti těžce postižených dětí ze sociálně slabých rodin, nebo matky samoživitelky.

2.) Podpora vybraných nestátních neziskových organizací, jejichž cílem je přímá pomoc dětem s mentálním a kombinovaným (mentálně i fyzicky) postižením, konkrétně Občanského sdružení a denního stacionáře AKORD – osobní asistence pro děti s těžkým postižením, www.dsakord.cz.  

Video film o životě a práci v AKORDU: http://youtu.be/Q8JBP8WutFI

Jak byl využit výtěžek projektu – Seznam podpořených dětí a jejich rodin:  Seznam podporenych zadosti z projektu MS

Harmonogram projektu

I. etapa:     Oslovení vybraných osobností, komerčních a mediálních partnerů.
II. etapa:    Tvorba obrazu, příprava mediální kampaně, mediální kampaň.
III. etapa:   Vernisáž (14.5.2014) a výstava obrazů pro veřejnost (15.5 – 3.6.2014).
IV. etapa:   Slavnostní aukce (4.6.2014), předání šeku – získaných finančních prostředků Nadaci Naše dítě.

Těšíme se z krásných, originálních a unikátních děl osobností, malovaných srdcem ve prospěch dobré věci!