Agentura Marketing Angels ve spolupráci s Nadací Naše dítě připravila společensko – charitativní projekt MALUJME SRDCEM

Nadace Naše dítě

logo-nd-300px

NDD – Nadace Naše dítě je renomovaná nadace, působící v Čechách už více než 20 let. Svoji činnost zahájila 1.10.1993 s cílem pomáhat týraným, zneužívaným a jinak ohroženým detěm. Následně svoji činnost rozšířila také ve prospěch hendikepovaných a opuštěných dětí a dětí ze sociálně slabších rodin. Formou grantových schémat podporuje desítky občanských sdružení a stacionářů, které se starají o děti s mentálním a fyzickým hendikepem. Financuje také vybrané aktivity dětí z dětských domovů v celé České republice. Prostřednictvím individuálních žádostí podporuje hendikepované a ohrožené děti a jejich rodiny.

Během svého dlouholetého působení si vybudovala své nezastupitelné místo v dané oblasti. Podporují ji mnohé známé osobnosti v ČR (Helena Vondráčková, Lucie Bílá, Karel Gott, a další), nyní i na Slovensku.

http://www.nasedite.cz/cs/projekty/malujeme_srdcem

Více informací o nadaci na www.nasedite.cz