Agentura Marketing Angels ve spolupráci s Nadací Naše dítě připravila společensko – charitativní projekt MALUJME SRDCEM

Aukce

Ve středu 4.6.2014 se v TOP HOTELU Praha uskutečnilo finále projektu Malujme srdcem - slavnostní charitativní aukce obrazů osobností.

Vyvolávací cena každého obrazu, na níž aukce začínala, činila 10.000,- Kč, přihazovalo se po 1.000,- Kč. Do projektu se zapojilo 17 osobností: Jiří Bartoška, Zuzana Baudyšová, Jiřina Bohdalová, Jan Čenský, Michal Dvořák, Otto Jelínek, Prof. Pavel Kolář, Jiří Menzel, Tomáš Motl, Richard Müller, Antonín Panenka, Vladimír Růžička, Jaroslav Svěcený, Vladislav Šavrda, Jadran Šetlík, Ondřej Vetchý, Václav Vydra.Vzhledem k tomu, že někteří z nich darovali i 2 obrazy, dražilo se celkem 23 obrazů.

Skvělá souhra moderátorů aukce Romana Šmuclera a Nicol Lenertové, včetně Alexandra Hemaly, který se představil jako výtečný licitátor, pomohla najít každému obrazu nového majitele. Částka za všechny vydražené obrazy se dostala na úžasných 496 000,- Kč.

Fakt, že ČR a SR mezi sebou udržují i ​​po osamostatnění nadstandardní přátelské vztahy, ctí vzájemnou pomoc a sociální soudržnost, dokázala přímo samotná aukce, na které byli nejaktivnější dražitelé ze Slovenska.

Účastníci slavnostní aukce, osobnosti, zapojeni partneři i autorka projektu a majitelka agentury Marketing  Angels  Ing. Lenka Kmeťová, považují   výsledek   projektu   za   velmi   úspěšný.   Zvláště v dobách, kdy získat peníze na charitativní účely je rok od roku těžší. Všechny získané finanční prostředky budou použity pro Nadaci Naše dítě (NND) předem definované účely.

Aukce má překvapivou dohru
Díky jednomu z dražitelů, který se rozhodl navýšit částku za obraz, je konečný výtěžek z aukce obrazů 501.000,- Kč.

Atmosféru aukce přibližuje fotogalerie.
Foto: Jakub Vivaldia, Nikon D 800 s objektivem Nikon 24-70/2.8.